ACASĂ

NOUTĂȚI. ANUNȚURI.
Școala Profesională Specială ”Sfânta Maria”, Bistrița, judetul Bistrița-Nasaud


      Anunț concurs ocupare post PIP Mecanică, 23.09.2021 - vezi aici.


       Elevi admiși în clasa a IX-a, an școlar 2021-2022 la Școala Profesională Specială ”Sfânta Maria” Bistrița” - vezi aici.


       Anunț - ”Achiziție directă pentru servicii de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare anexe gospodărești și transformare în sală de recuperare fizică la Școala Profesională Specială ”Sfânta Maria” Bistrița” - vezi aici.


       Oferta educațională 2021-2022” - vezi aici.


       Oferta educațională 2021-2022” - vezi aici.


      Rezultat final concurs ocupare post asistent social principal (gradul I S), perioadă nedeterminată, 21.01.2021 - vezi aici.


      Rezultat selecție dosar concurs ocupare post asistent social principal (gradul I S), perioadă nedeterminată, 21.01.2021 - vezi aici.


      Anunț concurs ocupare post asistent social principal (gradul I S), perioadă nedeterminată, 21.01.2021 - vezi aici.


       Oferta educațională 2020-2021, clasa a IX-a” - vezi aici.


       Oferta educațională 2020-2021” - vezi aici.


       Caiet de sarcini privind prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea diriginților de șantier pentru obiectivul ”Reabilitare, modernizare și dotare Clădire Internat P+3E” - vezi aici.


       Anunț - ”Achiziție directă pentru servicii de dirigenție de șantier privind lucrările de ”Reabilitare, modernizare și dotare Clădire Internat P+3E” - vezi aici.


      Rezultate concurs ocupare post asistent social principal S I, perioadă nedeterminată,11.12.2019 - vezi aici.


      Anunț concurs ocupare post asistent social principal S I, perioadă nedeterminată,11.12.2019 - vezi aici.


      Anunț examen de trecere în grade/trepte superioare de salarizare, informatician gradul IA S, pedagog școlar gradul IA S, pedagog școlar treapta I M, 2.12.2019 - vezi aici.


       Venituri brute realizate de către personalul din cadrul Școlii Profesionale Speciale ”Sfânta Maria” Bistrița, conform art.33 din Legea nr. 153/2017-Septembrie 2019 - vezi aici.


       Anunț - ”Achiziție Sistem de supraveghere video și alarmă antiefracție” - vezi aici.


      Rezultate concurs ocupare post medic primar-0,5 post și concurs ocupare post asistent medical principal-0,5 post,2.09.2019 - vezi aici.


       Anunț - Achiziție directă pentru atribuirea contractului de lucrări ”Înlocuire, reparare gard de împrejmuire” - vezi aici.


      Anunț ,perioadă nedeterminată,2.09.2019 - vezi aici.


      Anunț concurs ocupare post medic primar-0,5 post,perioadă nedeterminată,2.09.2019 - vezi aici.


      Anunț examen promovare bucătărese - vezi aici.


      Anunț solicitare ofertă de preț în vederea achiziției directe de: Servicii de consultanță în domeniul organizării procedurior de achiziție publică constând în elaborarea documentației de atribuire a contractului de proiectare și execuție lucrare”Reabilitare, modernizare și dotare clădire internat P+3E,B-dul Independenței, nr. 23,localitatea Bistrița - vezi aici.


      Planul de acțiune al școlii - vezi aici.


      Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020 - vezi aici.


      Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de paznic M, 20.11.2018 - vezi aici.


      Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Profesionale Speciale ”Sfânta Maria” Bistrița - vezi aici.


      Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de asistent social gradul III(practicant),5.11.2018 - vezi aici.


      Anunț concurs ocupare post vacant paznic, 19.11.2018 - vezi aici.


      Rezultatele selecției dosarelor la concursul pentru ocuparea postului vacant de asistent social gradul III(practicant),5.11.2018 - vezi aici.


      Rezultate finale concurs ocupare post vacant PIP- Estetica și igiena corpului omenesc,24.10.2018 - vezi aici.


      Anunț concurs ocupare post vacant PIP- Estetica și igiena corpului omenesc,24.10.2018 - vezi aici.


      Anunț concurs ocupare post vacant asistent social gradul III (practicant), 05.11.2018 - vezi aici.


      Rezultate concurs ocupare post vacant muncitor calificat (fochist), 06.09.2018 - vezi aici.


      Anunț concurs ocupare post vacant muncitor calificat (fochist), 06.09.2018 - vezi aici.


      Anunț examen de trecere în treaptă profesională,imediat superioară, șef ateliere școală de la treapta II M, la treapta I M 18.07.2018 - vezi aici.


       Anunț - Achiziție directă ”Lucrări zugrăveli” - vezi aici.


       Plan de școlarizare învățământ profesional special an școlar 2018-2019 - vezi aici.


       Anunț - Înscriere în anul școlar 2018-2019 - vezi aici.


       Anunț - Achiziție directă RCA - vezi aici.


       Ordin pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018 - vezi aici.


       Anunț - Achiziție directă ”Achiziție produse lactate” - vezi aici.


       Anunț - Achiziție directă ”Achiziție carne pasăre” - vezi aici.


       Anunț - Achiziție directă ”Achiziție carne și produse din carne” - vezi aici.


       Anunț - Achiziție directă ”Achiziție pâine” - vezi aici.


       Anunț - Achiziție directă ”Achiziție cornuri” - vezi aici.


       Anunț - Achiziție directă ”Lucrări confecționare rampe acces pentru persoane cu handicap locomotor” - vezi aici.


      Rezultate finale concurs pentru ocupare postului de supraveghetor de noapte - - vezi aici.


      Rezultate concurs pentru ocupare postului de supraveghetor de noapte - proba 1 - Selecția dosarelor - vezi aici.


       Anunț - Achiziție directă ”Instalare sistem supraveghere cu camere video” - vezi aici.


      Anunț organizare concurs pentru ocupare postului de supraveghetor de noapte treapta I M/G-internat băieți, 21.12.2017 - vezi aici.


      10.11.2017- Anunț - Achiziție directă ”Lucrări renovare, igienizare, instalație electrică și tencuieli” - vezi aici.


      30.10.2017- Anunț - Achiziție directă ”Inscripționare firmă și confecționat ștampile” - vezi aici.


      4.10.2017- Anunț - Achiziție directă ”Extindere rețea calculatoare” - vezi aici.


      20.09.2017- Anunț - Achiziție directă ”Achiziție servicii de verificare, reîncărcare stingătoare” - vezi aici.


      OMEN 3382 din 24.02.2017 privind structura anului școlar 2017-2018 - vezi aici.


      Calendarul anului școlar 2017-2018 - vezi aici.


      Rezultatele finale la concursul pentru ocupare posturi vacante de pedagog școlar, 28.08.2017 - vezi aici.


      Rezultatele selecției dosarelor la concursul pentru ocupare posturi vacante de pedagog școlar, 28.08.2017 - vezi aici.


      Anunţ concurs ocupare posturi vacante de pedagog școlar, 2 posturi, durată nedeterminată, 28.08.2017 - vezi aici.


      7.06.2017- Anunț - Achiziție directă ”Lucrare turnare șapă din beton” - vezi aici.


      6.06.2017- Anunț - Achiziție directă ”Servicii pentru încheierea asigurarii obligatorii RCA pentru 1 autovehicul” - vezi aici.


      24.05.2017- Anunț - Achiziție directă ”Achiziții servicii de deratizare,dezinfecție,dezinsecție” - vezi aici.


      6.04.2017- Anunț - Achiziție directă ”Achiziție echipament(imbracaminte și încălțăminte)” - vezi aici.


      3.04.2017- Anunț - Achiziție directă ”Achiziție cornuri” - vezi aici.


      3.04.2017- Anunț - Achiziție directă ”Achiziție franzelă” - vezi aici.


      3.04.2017- Anunț - Achiziție directă ”Achiziție carne pasăre” - vezi aici.


      3.04.2017- Anunț - Achiziție directă ”Achiziție produse lactate” - vezi aici.


      3.04.2017- Anunț - Achiziție directă ”Achiziție carne și produse din carne” - vezi aici.


      Rezultate examen de trecere în grad superior de salarizare - vezi aici.


      Examen de trecere în grad superior de salarizare - vezi aici.


      Anunț concurs pentru ocupare catedră vacantă Construcţii,07.12.2016 - vezi aici.


      Anunț concurs ocupare post vacant medic medicină generală,0,5 post,09.12.2016 - vezi aici.


      Anunţ concurs ocupare posturi vacante de îngrijitor curăţenie,0,5 normă perioadă nedeterminată,1 normă perioadă determinată,9.11.2016 - vezi aici.


      10.11.2016 Anunț - Achiziție directă pentru atribuirea contractului de lucrări ”Amenajare sală atelier coafor estetică și cosmetică” - vezi aici.


      Anunț concurs ocupare post vacant medic medicină generală,10.11.2016 - vezi aici.


Casa Corpului Didactic - Bistriţa: oferta de programe de formare continuă, proiecte şi activităţi pe anul şcolar 2016-2017 - vezi aici.


      Rezultate concursul ocupare posturi vacante de îngrijitor curăţenie,proba 1- Selecția dosarelor - vezi aici.


      Anunţ concurs ocupare post vacant de îngrijitor curăţenie, perioadă nedeterminată,0,5 normă,26.10.2016 - vezi aici.


      Anunţ concurs ocupare post vacant de îngrijitor curăţenie, perioadă nedeterminată,26.10.2016 - vezi aici.


      Anunț concurs ocupare post vacant medic medicină generală,26.10.2016 - vezi aici.


      Anunţ concurs ocupare post temporar vacant de îngrijitor curăţenie,perioadă determinată,03.10.2016 - vezi aici.


      Planul de acțiune al școlii 2013-2017 - vezi aici.


      Buget 2016 Liceul Tehnologic Special "Sfânta Maria" Bistriţa - vezi aici.


RAPORT DE ACTIVITATE 2012-2013 - vezi aici.


10.12.2013 - Raport de activitate pe anul 2012, privind liberul acces la informaţii de interes public în baza Legii 544/2001 - vezi aici.


      Prezentarea Liceului Tehnologic Special ”Sfânta Maria”, Bistrița - vezi aici.


All rights reserved. © grigore cotul