ACASĂ

NOUTĂȚI. ANUNȚURI.
Școala Profesională Specială ”Sfânta Maria”, Bistrița, judetul Bistrița-Nasaud


      Rezultat final concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretar gradul I S - vezi aici.


      Rezultate proba interviu concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretar gradul I S - vezi aici.


      Rezultate proba practică concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretar gradul I S - vezi aici.


      Rezultate proba scrisă concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretar gradul I S - vezi aici.


      Rezultate proba de selecţie dosare concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretar gradul I S - vezi aici.


      Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretar gradul I S - vezi aici.


      ORAR an școlar 2023-2024 clase - vezi aici.


      ORAR an școlar 2023-2024 profesori - vezi aici.


      Festivitatea de deschidere a anului școlar 2023-2024 va avea loc luni 11 septembrie 2023, la ora 9,30 - vezi aici.


      Anunț-concurs ocupare post didactic PIP Mecanică (20 ore) - vezi aici.


      Anunț-în atenția candidaților pentru clasa a IX-a învățământ profesional special - vezi aici.


      Oferta educațională 2023-2024 - vezi aici.


      Rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor curățenie - vezi aici.


      Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar IS - vezi aici.


      Rezultatele la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor curățenie - vezi aici.


      Rezultate proba interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar IS - vezi aici.


      Rezultate proba practică/Programare interviu concurs ocupare post îngrijitor curățenie - vezi aici.


      Rezultate proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar IS - vezi aici.


      Rezultate selecție dosare concurs ocupare post îngrijitor curățenie - vezi aici.


      Rezultatele selecției dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar IS - vezi aici.


      Anunț concurs ocupare post îngrijitor curățenie, perioadă nedeterminată, 22.05.2023 - vezi aici.


      Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar gradul I S - vezi aici.


      Orarul activităților Săptămâna verde 24-28 aprilie 2023 - vezi aici.


      Anunț ocupare prin transfer la cerere a unui post vacant de administrator financiar gradul I S - vezi aici.


      Orarul activităților din programul Național Școala Altfel 27-31 martie 2023 - vezi aici.


      Documente SNA - vezi aici.


      Rezultate finale concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor curățenie, perioadă nedeterminată - vezi aici.


      Rezultate interviu pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor curățenie, perioadă nedeterminată - vezi aici.


      Programare interviu pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor curățenie, perioadă nedeterminată, 22.02.2023 - vezi aici.


      Rezultate obținute la proba practică a concursului pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor curățenie, perioadă nedeterminată, 22.02.2023 - vezi aici.


      Rezultate obținute la proba practică a concursului pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor curățenie, perioadă nedeterminată, 22.02.2023 - vezi aici.


      Rezultate selecție dosare concurs ocupare post îngrijitor curățenie, perioadă nedeterminată, 22.02.2023 - vezi aici.


      Anunț concurs ocupare post îngrijitor curățenie, perioadă nedeterminată, 22.02.2023 - vezi aici.


       Raport privind starea învățământului pentru anul școlar 2021-2022 - vezi aici.


       Planul de acțiune al școlii - vezi aici.


       Program de audiență director - vezi aici.


       Orar cu publicul secretariat - vezi aici.


       Anunț posturi vacante 7.09.2022 - vezi aici.


       Locuri rămase libere pentru etapa a II-a de admitere an școlar 2022-2023 - vezi aici.


       Elevi admiși etapa I de admitere an școlar 2022-2023 - vezi aici.


       Lucrările simpozionului național ” Educație sexuală versus sexualitate în școala românească”, organizat de Institutul de Cercetare ”Dr. Ana Tătar” Cluj-Napoca, Deutsch Verlag Minden și Școala Profesională Specială Sfânta Maria Bistrița, județul Bistrița-Năsăud - vezi aici.


       Apel selecție grup țintă S11 aprilie 2022” - vezi aici.


       Ordin 3505/31 martie 2022 privind structura anului școlar 2022-2023” - vezi aici.


       Oferta educațională 2022-2023” - vezi aici.


       Săptămâna Educației Globale 15-21 noiembrie 2021 - vezi aici.


       OME 5152/2021-Privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2021-2022 - vezi aici.


       Informare privind gradul de vaccinare în rândul personalului angajat din Școala Profesională Specială ”Sfânta Maria” Bistrița - vezi aici.


       Raport privind starea învățământului pentru anul școlar 2020-2021 - vezi aici.


       Raport anual de evaluare internă a calității an școlar 2020-2021 - vezi aici.


       Planul de acțiune al școlii - vezi aici.


       Anunț - Achiziție directă lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare anexe gospodărești și transformare în sală de recuperare fizică la Școala Profesională Specială ”Sfânta Maria” Bistrița” - vezi aici.


      Anunț concurs ocupare post PIP Mecanică, 23.09.2021 - vezi aici.


       Elevi admiși în clasa a IX-a, an școlar 2021-2022 la Școala Profesională Specială ”Sfânta Maria” Bistrița” - vezi aici.


       Anunț - ”Achiziție directă pentru servicii de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare anexe gospodărești și transformare în sală de recuperare fizică la Școala Profesională Specială ”Sfânta Maria” Bistrița” - vezi aici.


       Oferta educațională 2021-2022” - vezi aici.


       Oferta educațională 2021-2022” - vezi aici.


      Rezultat final concurs ocupare post asistent social principal (gradul I S), perioadă nedeterminată, 21.01.2021 - vezi aici.


      Rezultat selecție dosar concurs ocupare post asistent social principal (gradul I S), perioadă nedeterminată, 21.01.2021 - vezi aici.


      Anunț concurs ocupare post asistent social principal (gradul I S), perioadă nedeterminată, 21.01.2021 - vezi aici.


       Oferta educațională 2020-2021, clasa a IX-a” - vezi aici.


       Oferta educațională 2020-2021” - vezi aici.


       Caiet de sarcini privind prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea diriginților de șantier pentru obiectivul ”Reabilitare, modernizare și dotare Clădire Internat P+3E” - vezi aici.


       Anunț - ”Achiziție directă pentru servicii de dirigenție de șantier privind lucrările de ”Reabilitare, modernizare și dotare Clădire Internat P+3E” - vezi aici.


      Rezultate concurs ocupare post asistent social principal S I, perioadă nedeterminată,11.12.2019 - vezi aici.


      Anunț concurs ocupare post asistent social principal S I, perioadă nedeterminată,11.12.2019 - vezi aici.


      Anunț examen de trecere în grade/trepte superioare de salarizare, informatician gradul IA S, pedagog școlar gradul IA S, pedagog școlar treapta I M, 2.12.2019 - vezi aici.


       Venituri brute realizate de către personalul din cadrul Școlii Profesionale Speciale ”Sfânta Maria” Bistrița, conform art.33 din Legea nr. 153/2017-Septembrie 2019 - vezi aici.


       Anunț - ”Achiziție Sistem de supraveghere video și alarmă antiefracție” - vezi aici.


      Rezultate concurs ocupare post medic primar-0,5 post și concurs ocupare post asistent medical principal-0,5 post,2.09.2019 - vezi aici.


       Anunț - Achiziție directă pentru atribuirea contractului de lucrări ”Înlocuire, reparare gard de împrejmuire” - vezi aici.


      Anunț ,perioadă nedeterminată,2.09.2019 - vezi aici.


      Anunț concurs ocupare post medic primar-0,5 post,perioadă nedeterminată,2.09.2019 - vezi aici.


      Anunț examen promovare bucătărese - vezi aici.


      Anunț solicitare ofertă de preț în vederea achiziției directe de: Servicii de consultanță în domeniul organizării procedurior de achiziție publică constând în elaborarea documentației de atribuire a contractului de proiectare și execuție lucrare”Reabilitare, modernizare și dotare clădire internat P+3E,B-dul Independenței, nr. 23,localitatea Bistrița - vezi aici.


      Planul de acțiune al școlii - vezi aici.


      Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020 - vezi aici.


      Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de paznic M, 20.11.2018 - vezi aici.


      Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Profesionale Speciale ”Sfânta Maria” Bistrița - vezi aici.


      Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de asistent social gradul III(practicant),5.11.2018 - vezi aici.


      Anunț concurs ocupare post vacant paznic, 19.11.2018 - vezi aici.


      Rezultatele selecției dosarelor la concursul pentru ocuparea postului vacant de asistent social gradul III(practicant),5.11.2018 - vezi aici.


      Rezultate finale concurs ocupare post vacant PIP- Estetica și igiena corpului omenesc,24.10.2018 - vezi aici.


      Anunț concurs ocupare post vacant PIP- Estetica și igiena corpului omenesc,24.10.2018 - vezi aici.


      Anunț concurs ocupare post vacant asistent social gradul III (practicant), 05.11.2018 - vezi aici.


      Rezultate concurs ocupare post vacant muncitor calificat (fochist), 06.09.2018 - vezi aici.


      Anunț concurs ocupare post vacant muncitor calificat (fochist), 06.09.2018 - vezi aici.


      Anunț examen de trecere în treaptă profesională,imediat superioară, șef ateliere școală de la treapta II M, la treapta I M 18.07.2018 - vezi aici.


       Anunț - Achiziție directă ”Lucrări zugrăveli” - vezi aici.


       Plan de școlarizare învățământ profesional special an școlar 2018-2019 - vezi aici.


       Anunț - Înscriere în anul școlar 2018-2019 - vezi aici.


       Anunț - Achiziție directă RCA - vezi aici.


       Ordin pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018 - vezi aici.


       Anunț - Achiziție directă ”Achiziție produse lactate” - vezi aici.


       Anunț - Achiziție directă ”Achiziție carne pasăre” - vezi aici.


       Anunț - Achiziție directă ”Achiziție carne și produse din carne” - vezi aici.


       Anunț - Achiziție directă ”Achiziție pâine” - vezi aici.


       Anunț - Achiziție directă ”Achiziție cornuri” - vezi aici.


       Anunț - Achiziție directă ”Lucrări confecționare rampe acces pentru persoane cu handicap locomotor” - vezi aici.


      Rezultate finale concurs pentru ocupare postului de supraveghetor de noapte - - vezi aici.


      Rezultate concurs pentru ocupare postului de supraveghetor de noapte - proba 1 - Selecția dosarelor - vezi aici.


       Anunț - Achiziție directă ”Instalare sistem supraveghere cu camere video” - vezi aici.


      Anunț organizare concurs pentru ocupare postului de supraveghetor de noapte treapta I M/G-internat băieți, 21.12.2017 - vezi aici.


      10.11.2017- Anunț - Achiziție directă ”Lucrări renovare, igienizare, instalație electrică și tencuieli” - vezi aici.


      30.10.2017- Anunț - Achiziție directă ”Inscripționare firmă și confecționat ștampile” - vezi aici.


      4.10.2017- Anunț - Achiziție directă ”Extindere rețea calculatoare” - vezi aici.


      20.09.2017- Anunț - Achiziție directă ”Achiziție servicii de verificare, reîncărcare stingătoare” - vezi aici.


      OMEN 3382 din 24.02.2017 privind structura anului școlar 2017-2018 - vezi aici.


      Calendarul anului școlar 2017-2018 - vezi aici.


      Rezultatele finale la concursul pentru ocupare posturi vacante de pedagog școlar, 28.08.2017 - vezi aici.


      Rezultatele selecției dosarelor la concursul pentru ocupare posturi vacante de pedagog școlar, 28.08.2017 - vezi aici.


      Anunţ concurs ocupare posturi vacante de pedagog școlar, 2 posturi, durată nedeterminată, 28.08.2017 - vezi aici.


      7.06.2017- Anunț - Achiziție directă ”Lucrare turnare șapă din beton” - vezi aici.


      6.06.2017- Anunț - Achiziție directă ”Servicii pentru încheierea asigurarii obligatorii RCA pentru 1 autovehicul” - vezi aici.


      24.05.2017- Anunț - Achiziție directă ”Achiziții servicii de deratizare,dezinfecție,dezinsecție” - vezi aici.


      6.04.2017- Anunț - Achiziție directă ”Achiziție echipament(imbracaminte și încălțăminte)” - vezi aici.


      3.04.2017- Anunț - Achiziție directă ”Achiziție cornuri” - vezi aici.


      3.04.2017- Anunț - Achiziție directă ”Achiziție franzelă” - vezi aici.


      3.04.2017- Anunț - Achiziție directă ”Achiziție carne pasăre” - vezi aici.


      3.04.2017- Anunț - Achiziție directă ”Achiziție produse lactate” - vezi aici.


      3.04.2017- Anunț - Achiziție directă ”Achiziție carne și produse din carne” - vezi aici.


      Rezultate examen de trecere în grad superior de salarizare - vezi aici.


      Examen de trecere în grad superior de salarizare - vezi aici.


      Anunț concurs pentru ocupare catedră vacantă Construcţii,07.12.2016 - vezi aici.


      Anunț concurs ocupare post vacant medic medicină generală,0,5 post,09.12.2016 - vezi aici.


      Anunţ concurs ocupare posturi vacante de îngrijitor curăţenie,0,5 normă perioadă nedeterminată,1 normă perioadă determinată,9.11.2016 - vezi aici.


      10.11.2016 Anunț - Achiziție directă pentru atribuirea contractului de lucrări ”Amenajare sală atelier coafor estetică și cosmetică” - vezi aici.


      Anunț concurs ocupare post vacant medic medicină generală,10.11.2016 - vezi aici.


Casa Corpului Didactic - Bistriţa: oferta de programe de formare continuă, proiecte şi activităţi pe anul şcolar 2016-2017 - vezi aici.


      Rezultate concursul ocupare posturi vacante de îngrijitor curăţenie,proba 1- Selecția dosarelor - vezi aici.


      Anunţ concurs ocupare post vacant de îngrijitor curăţenie, perioadă nedeterminată,0,5 normă,26.10.2016 - vezi aici.


      Anunţ concurs ocupare post vacant de îngrijitor curăţenie, perioadă nedeterminată,26.10.2016 - vezi aici.


      Anunț concurs ocupare post vacant medic medicină generală,26.10.2016 - vezi aici.


      Anunţ concurs ocupare post temporar vacant de îngrijitor curăţenie,perioadă determinată,03.10.2016 - vezi aici.


      Planul de acțiune al școlii 2013-2017 - vezi aici.


      Buget 2016 Liceul Tehnologic Special "Sfânta Maria" Bistriţa - vezi aici.


RAPORT DE ACTIVITATE 2012-2013 - vezi aici.


10.12.2013 - Raport de activitate pe anul 2012, privind liberul acces la informaţii de interes public în baza Legii 544/2001 - vezi aici.


      Prezentarea Liceului Tehnologic Special ”Sfânta Maria”, Bistrița - vezi aici.


All rights reserved. © grigore cotul